Het team het centrum voor levensvragen

Eemland

Bij het centrum werken ervaren en goed opgeleide geestelijk verzorgers uit de regio. Op basis van jouw wensen, kijk op het leven, achtergrond, woonplaats e.d. kijken we samen welke geestelijk verzorger goed bij je past en beschikbaar is.

Maak kennis met onze geestelijk verzorgers:

 

Emin Baydemir

Ergens mee worstelen en er zelf niet uitkomen kan machteloos of eenzaam voelen. Als geestelijk verzorger richt ik me op verbinding. Verbinding tussen wat je meemaakt en je gevoel daarover, maar ook verbinding met de mensen om je heen en met de universele waarden van onze samenleving. Ook al ben je ernstig ziek, psychisch kwetsbaar of heb je een geliefde verloren, ervaren dat je er niet alleen voor staat geeft steun om een moeilijke periode te overbruggen. Contact met anderen beïnvloedt ook hoe je naar het leven en jezelf kijkt. Mensen hebben elkaar nodig om verder te komen. In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die een migratieachtergrond hebben en die graag in hun moedertaal willen communiceren over hun levensvragen, zoals in het Arabisch, Turks of Engels. Zingeven met oog voor culturele achtergrond vind ik zelf van grote betekenis.

Caroline Bezemer

Als geestelijk verzorger kan ik met jou samen zoeken naar waar jij de kracht vandaan haalt om je leven te leven. In de kwetsbaarheid zit vaak de kracht om weer verder te kunnen, als het leven moeilijk is.

Het kan helpen als je met iemand in vertrouwen mag delen wat er speelt en zoeken waar je bronnen liggen. En waar je in de gevoelens van verlies, eenzaamheid, verdriet weer houvast kan vinden. Je bent welkom om dit samen met mij te doen.

Ik werk als algemeen geestelijk verzorger, mijn achtergrond is protestant. Door opleidingen, ervaringen en werk mocht ik in contact komen met veel verschillende mensen, die zochten naar de zin van hun bestaan. Ieder heeft zo zijn eigenheid, ouderen de ervaringen van het leven, kinderen de creativiteit en openheid …zo heeft ieder mens een unieke levensweg.

 

Willem Blokland

Ruim 30 jaar werkte ik als humanistisch raadsman in het UMC Utrecht op de afdelingen oncologie & palliatieve zorg.

Nu spreek ik mensen thuis bij wie het leven op scherp staat. Of juist scherpte mist.

Een gezond en fijn leven is niet vanzelfsprekend. Je kan ineens geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, relatie(s), werk of van bezieling en motivatie. Hoe ga je daar mee om?

Graag ga ik met u hierover in gesprek: rustig, respectvol en persoonlijk. Op zoek naar ruimte en perspectief om het op uw eigen manier te doen.

 

 

Carola van den Heuvel Oosterwijk

Ik ben humanistisch raadsvrouw en christelijk met een oecumenische en open instelling, waarbij de medemenselijkheid voorop staat. Als algemeen geestelijk verzorger heb ik werkervaring in een ziekenhuis, waar ik met jong en oud hun levensvragen onder de loep nam.

Als je in de kern van je bestaan wordt geraakt, door verlies van een relatie, een burn-out, eenzaamheid, ziekte, rouw, kan alle energie uit je wegstromen en raakt de zin van je bestaan uit beeld.

Door open, aandachtig en zonder oordeel te luisteren in een rustige, veilige omgeving, door aandacht te besteden aan spiritualiteit en je innerlijke ruimte, kan er innerlijke rust komen, kun je jezelf hervinden en kunnen nieuwe mogelijkheden opdoemen. Kun je leren omgaan met kwetsbaarheid en eindigheid. Aanvaarden wat is, en je hart te helen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawie Sewnath

Ik ben algemeen geestelijk verzorger met als specialisatie hindoeïsme en boeddhisme, spiritual counselor en meditatiecoach. In mijn gesprekken put ik uit verschillende tradities, zolang ze maar bij de cliënt passen. Mijn streven is om het geestelijk lijden van mijn cliënt te verlichten doordat die raad weet met wat hem/haar overkomt. Daartoe maak ik dankbaar gebruik van counselingsvaardigheden en spirituele wijsheden uit alle grote wereldtradities. Ik bezit doorleefde kennis en ervaring in het werken met cliënten uit verschillende culturen met specifieke kennis van de Hindoestaanse doelgroep.

Wouter Schilthuis

Ik kan ‘een eindje met u meelopen’, wanneer door een ingrijpende gebeurtenis, de vertrouwde gang in het leven ontregeld is en vragen opkomen als: Hoe vind ik weer vertrouwen in mezelf, in de ander, in de toekomst? Hoe ga ik om met het verdriet?

Ook de tijd waarin we leven is al ingewikkeld genoeg om hierin het spoor te volgen dat bij ons past. Wat zijn de bakens in de stroom?

Als voormalig humanistisch geestelijk verzorger bij defensie was ik mensen tot steun. Ook met u kan ik zoeken naar nieuw houvast en stilstaan bij wat gevoeld mag worden. Door aandachtig aanwezig te zijn als medemens, kan ik u tot steun zijn.

Geworteld in het humanisme, ben ik geïnteresseerd in wat u als mens bezighoudt, ongeacht uw kijk op het leven.

 

Wouter Smit

Luisterend, meedenkend, pratend en in stilte ben ik met mensen op zoek om het leven met alle vreugde en alle pijn te overzien, te herinneren en te beleven. Vanuit mijn werkachtergrond als algemeen geestelijk verzorger heb ik aandacht voor vragen rond leven en sterven, verlies van dierbaren, eigen kracht die mensen hebben en op familieverhoudingen. Mijn levensbeschouwing kan omschreven worden als religieus-humanistisch. Dat betekent dat ik de taal van geloven wel versta, maar in de benadering en begeleiding van mensen hun levensbeschouwing/overtuiging centraal stel en leidend laat zijn.

 

 

 

 

 

Jan-Willem van der Straten

Bij een ingrijpende verandering kunnen allerlei vragen en thema’s naar boven komen. Als geestelijk verzorger begeleid ik mensen en maak ik ruimte voor wat er in hen omgaat. Dan ben ik een luisterend oor, iemand die aandacht voor u heeft en doorvraagt. Ik ben 33 jaar, enthousiast over het vak van geestelijk verzorger dat voortdurend in ontwikkeling is. Ik heb ervaring in de ouderenzorg, ben expert op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek. Naast het werk als geestelijk verzorger ben ik vrijgevestigd predikant en gastvoorganger in verschillende kerken.

Froukje Davidse

Als het  leven niet lijkt te kloppen en je wordt bepaald bij de gebrokenheid van het leven dan kun je te maken krijgen met zingevingsvragen. Wat maakt het leven de moeite waard? Voor wie doet mijn leven er toe? Als contextueel geschoold geestelijk verzorger begeleid ik bij levensvragen. Op levensvragen is geen pasklaar antwoord te vinden. Wel kunnen we samen zoeken naar bronnen van hulp en vertrouwen. Ik trek graag een poosje met u op.