Advies voor professionals

Het Centrum voor levensvragen Rivierengebied biedt ook advies en scholing aan professionals (en vrijwilligers) om zelf te kunnen ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie. Heeft u specifieke vragen of wilt u met uw team nadenken over bijvoorbeeld het herkennen van levensvragen, of in gesprek over ethische dilemma´s in uw werk neem dan contact op.

Deelname aan een PaTz-groep
Geestelijk verzorgers kunnen nu ook deelnemen aan multidisciplinair overleg in de eerste lijn, bijvoorbeeld aan PaTz-groepen. Zoek je iemand? Neem dan contact op.

 

Scholing

Samen kijken we naar een aanbod op maat: Je kunt denken aan een training ´Begeleiden van mensen: wat kun je zelf en wanneer verwijs je door?´

 

Aanmeldingen en vergoedingen

Mensen kunnen worden doorverwezen door huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners, bijvoorbeeld uit buurtteams mogen altijd doorverwijzen.

Schroom niet te bellen of te mailen, we kunnen altijd overleggen of we iets kunnen betekenen. 

Op dit moment worden de gesprekken vergoed voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden de gesprekken vergoed voor volwassenen en kinderen die in de palliatieve fase (laatste levensfase) zijn en hun naasten.

Er worden tenminste drie gesprekken vergoed.