Het team van het Centrum voor levensvragen Rivierengebied

Bij het centrum werken ervaren en goed opgeleide geestelijk verzorgers uit de regio. Op basis van jouw wensen, kijk op het leven, achtergrond, woonplaats e.d. kijken we samen welke geestelijk verzorger goed bij je past en beschikbaar is.

Maak kennis met onze geestelijk verzorgers:

 


Eline van der Giessen

Ieder mens en levensverhaal is uniek en het waard om met aandacht naar te luisteren. Daar bied ik graag ruimte voor. Waar het wringt zoek ik samen met je naar een begaanbare weg. Via de studie Zorg, Ethiek en Beleid in Tilburg ging ik als algemeen geestelijk verzorger werken in de ouderenzorg. Doordat ik betrokken ben geweest bij een hospice, ligt mijn hart ook speciaal bij palliatieve zorg. In de thuissituatie zijn deze vormen van zorg ook van belang. Mijn inspiratie vind ik vooral in de christelijke traditie en meditatie.

 

 

Marieke Muijen

Als geestelijk verzorger ben ik een betrokken professional die u kan begeleiden bij uw vragen en in uw zingevingsproces. Uw persoonlijke levensverhaal is het uitgangspunt; de basis voor de begeleiding zijn compassie, respect en het zoeken naar verdieping, hoop, verbondenheid en rust.
Ik heb ruime ervaring opgedaan in het voortgezet onderwijs en in het werk als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
Inspiratie en hulpbronnen vind ik in de christelijke spiritualiteit, muziek, literatuur, natuur en filosofie.

 

 

 

Nel Bartlema

Contact is er als we allebei een klik voelen –als teken van vertrouwen. Dan kunnen we – al pratend- op zoek gaan naar wat er voor u werkelijk toe doet. We bespreken ervaringen en komen er waarschijnlijk wel achter wat voor u steunend is om lastige situaties te overzien en voor uzelf beheersbaar maken. Innerlijke rust (hoe weinig misschien ook) als kompas: daar richt ik mij op.

Mijn werkervaring (als humanistisch raadsvrouw) in begeleiding van mensen tijdens ziekte en of in hun laatste levensfase verwierf ik in het ziekenhuis (NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) en Zaans Medisch Centrum) sinds 2000 en vanuit mijn eigen praktijk, ook bij mensen thuis

Margreet Bruens

 Vanuit een diepe passie voor de mens en dat een ieder zijn eigen leven waardevol kan vormgeven, ben ik geestelijk verzorger geworden. Na jarenlang als humanistisch geestelijk verzorger in een groot verpleeghuis te hebben gewerkt, heb ik veel ervaring opgedaan in gesprekken met ouderen, mensen met dementie en mantelzorgers, en in het bijstaan en scholen van medewerkers in de zorg.

Ruimte – aandacht, gehoord worden. Daarin wil ik er voor u zijn. Ik loop even mee op uw weg, luister naar u, van mens tot mens. Zonder oordeel, zonder oplossingen, maar gericht op u en uw verhaal.

 

Trijnie Nielen

Voor mij zijn compassie, aandacht, ieder mens telt, zorgvuldigheid en integriteit belangrijke uitgangspunten. Ik heb ruime ervaring met individuele gesprekken en groepsgesprekken. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij pijn in verliessituaties en te ontdekken wat moed geeft.

Ik ben geworteld in de christelijke traditie. Daarnaast haal ik mijn inspiratie uit literatuur, uit contacten met mensen en uit de natuur.

 Mijn ervaring als geestelijk verzorger heb ik in de GGZ en in het ziekenhuis opgedaan. Sinds juni 2017 ben ik predikant voor 50% in Eck en Wiel (PKN).

Lotte Plessen

“Als geestelijk begeleider help ik je opnieuw in het leven te oriënteren wanneer je wordt geconfronteerd met tegenslag, intense ervaringen of grote veranderingen. Allereerst bied ik een luisterend oor, vanuit openheid, compassie en met een heldere blik. Samen verkennen we welke vragen en behoeften er werkelijk in jou leven. Ik ondersteun je op jouw reis waardoor je tot nieuwe inzichten kan komen en vanuit innerlijke ruimte zicht kan krijgen op dat wat echt belangrijk voor je is.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de ouderenzorg, het ziekenhuis en sinds 2019 ook in de eerstelijnszorg bij mensen thuis. Mijn inspiratiebronnen zijn het humanisme, yoga, meditatie, poëzie, verhalen, reizen en wandelen in de natuur.”