Advies voor professionals

Het Centrum voor levensvragen Noordwest-Veluwe biedt ook advies en scholing aan professionals (en vrijwilligers) om zelf te kunnen ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie. Heeft u specifieke vragen of wilt u met uw team nadenken over bijvoorbeeld het herkennen van levensvragen, of in gesprek over ethische dilemma´s in uw werk neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer.

MDO of PaTz-groep
Geestelijk verzorgers kunnen deelnemen aan multidisciplinair overleg in de eerste lijn, bijvoorbeeld aan PaTz-groepen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen via onderstaande button

Scholing Hart voor levensvragen

 Hoe herken je als zorgverlener en vrijwilliger levensvragen van mensen met lichamelijke of mentale klachten en help je hen het leven (weer) te waarderen? Het Centrum voor Levensvragen NW Veluwe heeft een ruim scholingsaanbod rondom zingeving en levensvragen, ondersteunt individuen en teams én zet de hulp van geestelijk verzorgers in waar nodig. Als zorgorganisatie op de Noordwest Veluwe met medewerkers die professionele of vrijwillige zorg verlenen in de thuissituatie, kunt u kosteloos een training, workshop of begeleiding aanvragen op het gebied van omgaan met levensvragen (van cliënten).

Hieronder is het actuele educatieve aanbod te vinden van de geestelijk verzorgers die bij het Centrum voor Levensvragen Noord West Veluwe zijn aangesloten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het lesgeven. Het aanbod is gerangschikt naar thema en per thema is er een omschrijving van het doel van de cursus, de doelgroep, de werkvormen en de trainers. Heb je belangstelling voor een cursus? Neem dan contact op met de contactpersoon voor educatie: Kors Fahner – kfahner@solcon.nl

 

Scholings- en trainingsaanbod

Centrum voor levensvragen

 

 

·         Informatie geven over het doel en de werkzaamheden van het Centrum voor Levensvragen NW Veluwe

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers

·         Werkvorm: workshop, interactieve presentatie en casuïstiek

·         Trainers: Margot van Veen, Thea Kloek, Marjanne v.d.  Mheen, Kors Fahner, Roel  Venderbos, Marleen Molendijk

 

Levensvragen

Signaleren

 

 

·         Het signaleren en bespreekbaar maken van levensvragen.

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers

·         Werkvorm: interactieve presentatie met casuïstiek

·         Trainers:  Margot van Veen, Thea Kloek, Marjanne v.d. Mheen, Kors Fahner, Roel  Venderbos, Marleen Molendijk

 

Troosten

 

 

·         Troosten, hoe doe je dat?

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers

·         Werkvorm: workshop

·         Trainers:  Willem Blokland, Margot van Veen

 

 

Rouw en verlies

 

 

·         Omgaan met rouw en verlies, rouwen om verliezen kan meerdere oorzaken hebben

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers en cliënten en eventueel nabestaanden

·         Werkvorm: interactieve presentatie met casuïstiek

Trainers:  Marjanne v.d.  Mheen, Willem Blokland, Roel Venderbos, Kors Fahner

 

 

Diamantmodel

 

 

·         Zingeving in de palliatieve fase op basis van het diamantmodel

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers

·         Werkvorm: interactieve presentatie met casuistiek

Trainer(s): Thea Kloek

Levensverhaal

 

 

·         In kaart brengen van je levensverhaal, je levensverhaal is een  beschrijving van gebeurtenissen die gedurende je leven hebben plaatsgevonden.

·         Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, mantelzorgers  en cliënten

·         Werkvorm: interactieve presentatie met casuïstiek eventueel ontwikkelen van een levensboek

Trainer(s): Thea Kloek, Willem Blokland, Kors Fahner

Existentiële thematiek in de huisartsenpraktijk’

 

·         Bij existentiële thematiek gaat het om zaken die het menselijk bestaan betreffen, waarbij het leven wordt gezien als een aaneenschakeling van momenten.

·         Voor professionals in de huisartsenpraktijk

·         Werkvorm: interactieve presentatie

·         Trainer: Willem Blokland

Dementie

 

 

·         Werkvorm over de zin en onzin van dementie

·         Cliënten en hun naasten

·         Werkvorm: interactieve presentatie met casuïstiek

Trainer: Roel Venderbos

Moreel beraad

 

 

  • Samen met collega’s nadenken en spreken over situaties die je meemaakt in de praktijk, die twijfel en vragen oproepen over wat goede zorg is.
  • Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en mantelzorgers
  • Werkvorm: gesprek volgens een vaste methode die vragend en onderzoekend is. 

·         Trainer: Marleen Molendijk

Aanmeldingen en vergoedingen

Mensen kunnen worden doorverwezen door huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners, bijvoorbeeld uit buurtteams mogen altijd doorverwijzen.

Schroom niet te bellen of mailen, we kunnen altijd overleggen of we iets kunnen betekenen. 

Op dit moment worden de gesprekken vergoed voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden de gesprekken vergoed voor volwassenen en kinderen die in de palliatieve fase (laatste levensfase) zijn en hun naasten.

Er worden tenminste drie gesprekken vergoed.