Het team van het Centrum voor levensvragen

Noordwest-Veluwe

Bij het centrum werken ervaren en goed opgeleide geestelijk verzorgers uit de regio. Op basis van jouw wensen, kijk op het leven, achtergrond, woonplaats e.d. kijken we samen welke geestelijk verzorger goed bij je past en beschikbaar is.

Maak kennis met onze geestelijk verzorgers:

 

Willem Blokland

Als humanistisch raadsman in het UMC Utrecht spreek ik al bijna 30 jaar veel mensen van wie het leven op scherp staat. Of juist scherpte mist.

Leven is in ieder geval niet altijd eenvoudig. Niets is vanzelfsprekend. Een gezond en fijn leven is niet vanzelfsprekend. Je kan ineens op verlies komen te staan: je gezondheid, je relatie, je werk, je bezieling en motivatie.

Dan kom je op het terrein van zin en betekenis. Kan kwetsbaarheid kracht worden? Kan ontvankelijkheid tot nieuwe perspectieven leiden? Hoe doe je dat op je eigen manier?

Naast het UMC Utrecht werk ik ook voor het Centrum voor Levensvragen. Misschien zoekt u iemand om mee in gesprek te gaan. Misschien wilt u dat met mij proberen

Huib van der Burg

(Ziekenhuis St Jansdal)Werkt in: regiogebied St Jansdal)

Na 20 jaar gewerkt te hebben als gemeentepredikant, werk ik sinds 2006 in het Ziekenhuis St Jansdal als geestelijk verzorger. Ik zie mensen, die op hun eigen manier hun leven als betekenisvol beleven. Werk, kinderen, natuur, gezondheid, vrijheid betekenen veel voor een mens. Soms zijn er tijden, dat je de samenhang kwijt dreigt te raken, zeker als je de dingen die je overkomen ook nog wilt verbinden met wat je –soms van oudsher- vanuit de Bijbel hebt geleerd. Soms word je getroffen door verlies, verdriet, angst. Soms heb je veel op je hart, zonder dat je de woorden ervoor kunt vinden, soms zijn er veel vragen. Lang niet alle vragen hebben een antwoord, maar een gesprek kan wel helpen jezelf en je eigen bronnen te hervinden.
Ik ben vooral beschikbaar voor (ex)patiënten van het St Jansdal, die thuis nog eens willen verder praten.

Kors Fahner

Werkt in de Nunspeet en in de regio.

Van uit een protestants christelijke levensbeschouwing is mijn passie, het luisteren naar en spreken met personen die verlieservaringen meemaken of hebben meegemaakt. Het kan hierbij onder andere gaan om mensen waarvan men afscheid moet of in het verleden moest nemen, maar ook het verlies van de eigen vertrouwde woon- of leefomgeving, bijvoorbeeld.  Als geestelijk verzorger en ervaringsdeskundige  ben ik in staat om op een begripvolle manier met uw of jouw vragen om te gaan, ongeacht de  persoonlijke levensbeschouwing. Binnen de kaders die u of jij aangeeft verkennen we de mogelijkheden om, te leren omgaan met de emoties die deze ervaringen teweeg kunnen brengen en zoeken we samen naar oplossingen om hiermee op een bevredigende manier om te gaan.

Thea Kloek

Algemeen geestelijk verzorger

Op allerlei momenten in het leven kun je de behoefte hebben om met een ander te delen wat er in je omgaat. Gebeurtenissen die je leven om welke reden dan ook verstoren, zoals verlies van geliefden, werk of gezondheid, overbelasting door mantelzorg,  het gevoel van eenzaamheid of gemis van doel en toekomst  kunnen maken dat je je overbelast voelt of overvraagd. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan leert u gaandeweg zicht krijgen op uw vraag en een voor u passende oplossing of aanvaarding.

Ik ben opgeleid tot algemeen geestelijk verzorger en ik heb een oecumenische levensbeschouwing. Ik heb  gewerkt in diverse ziekenhuizen en in een hospice. Momenteel werk ik als zelfstandig geestelijk verzorger.

 

Roel Venderbos

Werkt vanuit de regio Elburg

In mijn werk als predikant (bijna 25 jaar) en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis (nu ruim 5 jaar) heb ik veel mensen ontmoet, en korte of langere tijd met hen opgetrokken. Het leven biedt veel moois, maar stelt ook vaak veel vragen. Zeker als het niet meer vanzelfsprekend is, en zich een crisis of verlies voordoet.

Graag kijk ik over uw schouder mee om samen stil te staan bij wat er gebeurd is, en wat er gebeurt. Om met u te zoeken naar een begaanbare weg. Lang niet altijd oplossingen, wél verder kunnen. Ook vanuit oude of nieuwe bronnen die zin, hoop en energie geven. 

 

Mariëtte Bossenbroek

Geestelijk verzorger bij Atlant Wonen Zorg Welzijn in Apeldoorn.
Werkt in de regio Nunspeet. Bij ongeneeslijk of terminaal ziek zijn

Schudde uw leven op zijn grondvesten toen u hoorde dat u chronisch of ongeneeslijk ziek bent? Kanker, Parkinson of MS bijvoorbeeld. Misschien voelt u zich ongelukkig, het leven roept veel vragen op. “Waarom overkomt mij dit?”, “hoe pak ik mijn leven op?”, “ik ben bang voor wat er komt”, “hoe houd ik mij staande?” Of misschien wilt u eens spreken over het naderend einde van het leven.

Doorbreken wat in de weg zit
Op de kruispunten en breukvlakken van het leven is het fijn als er een veilige, vertrouwde vreemde is die meeloopt op uw levensreis. Iemand die u helpt om te doorbreken wat u blokkeert en u vooruithelpt. Die u weer ademruimte geeft om door te gaan. U helpt om op eigen kracht keuzes te maken. Als uw toekomstdromen en perspectief zijn weggevallen, als het leven moeizaam is – dan help ik u om verder te kunnen. Ongeacht uw levensbeschouwing.

Ervaring
Als geestelijk verzorger in een zorginstelling begeleid ik al 12 jaar mensen met specifieke ziekten (Huntington, chronisch psychiatrische ziektebeelden, het syndroom van Korsakov, dementie) en mensen met vragen rondom het levenseinde. Mensen met allerlei achtergronden en levensovertuigingen, van streng orthodox tot niet-gelovig. Mensen die moeten omgaan met eenzaamheid, ouder worden, ongelukkig zijn, verlies, rouw en uitzichtloos lijden.

 

Margot van de Veen

Margot van Veen (Geestelijk verzorger Ziekenhuis St Jansdal)

Werkt in: regiogebied St Jansdal (Putten, Ermelo, Harderwijk. Nunspeet, Elburg)

Ik wil ruimte maken voor het verhaal voor de ander. Verhalen over dát wat het leven je geeft wat je nu bezighoudt en de keuzes die je maakt. Ruimte maken voor verhalen over levenseinde, verlies en kwetsbaarheid.  Zoeken naar hoe het je lukt om te dragen wat er op je weg komt. Graag bied ik een luisterend oor voor alle mensen ongeacht levens- of geloofsovertuiging.  Betrokkenheid en nabijheid zijn woorden die mij kenmerken.

Ik ben verbonden met de Dominicanen, een kloosterorde. Opgegroeid in de Protestantste traditie heb ik mijn plek gevonden in de Katholieke kerk.

 

 

Marjanne van de Mheen

 

Werkt vanuit regio Elburg

Ik ben getrouwd, 4 kinderen. Werkzaam bij het CvL Noordwest-Veluwe en vanuit het CvL Flevoland in het hospice en in de gemeente Dronten.

Na jaren als verzorgende werkzaam geweest te zijn in verschillende organisaties is bij mij een grote betrokkenheid ontstaan bij mensen met hun verhalen, achtergronden en levensbeschouwing. Het maakte dat ik de studie Theologie en Levensbeschouwing ben gaan volgen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar ben ik opgeleid tot algemeen geestelijk verzorger. Na mijn afstuderen heb ik daarin een mooie verdiepingsslag kunnen maken op de Hezenberg; centrum voor GGZ, pastoraat en retraite.

Het leven is niet altijd eenvoudig en de mens is sterk maar ook kwetsbaar.
Er kan zomaar een gebeurtenis in een mensenleven plaatsvinden waardoor er (opnieuw) vragen op ons afkomen over wat nu zinvol en van betekenis is.
En soms hebben we, om daar weer zicht op te krijgen, wat hulp nodig.
Graag kijk ik dan met u mee, naar wat u (weer) grond onder de voeten kan geven, naar wat u bezielt, beweegt, naar wat voor u van waarde is of juist niet.

Ik hoor graag van u als ik hierin wat voor u kan betekenen.

Marleen Molendijk-Smits

Werkt vanuit regio Harderwijk

Sinds 2013 ben ik als algemeen geestelijk verzorger werkzaam bij zorginstelling Trajectum in Eefde. Hier begeleid ik cliënten bij vragen over zingeving, identiteit en levensbeschouwing, waarbij het vaak gaat over het ervaren van verlies op meerdere levensterreinen.                                                                          Daarnaast ben ik als gespreksleider moreel beraad betrokken bij ethische vragen.

In je leven kunnen ingrijpende veranderingen plaatsvinden, waardoor je soms letterlijk stil komt te staan. Juist dan kunnen er levensvragen opkomen die ruimte en aandacht nodig hebben. Het vrij kunnen vertellen van je verhaal, wat je overkomen is en wat je bezig houdt, kan je weer in beweging brengen. Al luisterend kan ik een stukje met je meelopen en samen zoeken naar wat jij nodig hebt.

Marja Visser-Hesseling

 

Belangrijk in mijn leven is vooral de relatie met mensen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Vanuit mijn eigen levensvragen is de interesse in de ander steeds meer gaan groeien. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de studie Theologie en Levensbeschouwing met veel enthousiasme heb gevolgd. Zeer waardevol voor mij is de ervaring die ik heb mogen opdoen in het pastoraat. De mens en de diepere laag boeien mij, evenals religie en spiritualiteit. Ik heb respect voor ieders levensvisie en -beschouwing.

Graag loop ik, in alle openheid en al luisterend, een stukje op met wie daarnaar verlangt.