Centra voor levensvragen in Midden-Nederland

In Midden-Nederland werken we met zeven centra samen om te zorgen dat je snel en dichtbij in contact komt met een geestelijk verzorger. Op basis van jouw wensen, kijk op het leven, achtergrond en woonplaats zoekt het centrum voor levensvragen welke geestelijk verzorger het beste bij je past.

Daarna brengt het centrum jullie in contact met elkaar. Je kunt ook zelf iemand kiezen uit de geestelijk verzorgers die op de website staan. Let er dan op of de geestelijk verzorger die je kiest, werkt in de plaats waar jij woont.

Voor vragen, meer informatie of aanmelden.

 

Team van geestelijk verzorgers

Een centrum voor levensvragen bestaat uit een team van geestelijk verzorgers, die goed kunnen luisteren en een goed gesprek over levensvragen kunnen voeren.

Ook organiseert elk centrum andere activiteiten over levensvragen en over de zin van het leven zoals lezingen, thema-avonden, workshops en andere bijeenkomsten.

Meestal kun je een centrum niet bezoeken in een eigen gebouw. De geestelijk verzorger komt bij je thuis of spreekt af op een andere locatie in de buurt.

‘Levensvragen gaan vaak over schuld: heb ik het goed gedaan of niet?’

Over ons

Als je praat over de levensvragen die je bezighouden, voel je je daarna meestal beter. Daarom zijn met geld van de overheid in het hele land centra voor levensvragen gestart. Je kunt dus altijd in je eigen omgeving naar een centrum voor levensvragen.

ANBI status

De stichting heeft de ANBI status, dat wil zeggen: is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties waren en zijn dan ook – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.