Voor zorgverleners

Van consultatie tot lezingen, van training tot intercollegiaal overleg over zingeving en levensvragen. Het centrum voor levensvragen is er ook voor (huis)artsen, zorg- en hulpverleners.

Hier vind je het dichtstbijzijnde centrum voor levensvragen in Midden-Nederland

Infographic Long covid: samenwerken aan herstel thuis is vernieuwd

De publicatie is geactualiseerd met de nieuwste inzichten en aangevuld met disciplines zoals de sportarts, de praktijkondersteuner, huisarts-GGZ, de bedrijfsgezondheidszorg en de geestelijk verzorger.

Lees hier verder en download de vernieuwde publicatie.

Activiteiten voor zorgverleners

Als je werkt in de zorg en hulpverlening kun je op verschillende manieren een beroep doen op de geestelijk verzorgers die zijn verbonden aan een centrum voor levensvragen:

Vraagbaak: consultatie en advies inwinnen voor een cliënt over levensvragen en zingeving

    • Voorlichting: bijeenkomsten en lezingen over actuele ethische en/of levensbeschouwelijke thema´s
    • Scholing: training en onderwijs over levensvragen, zingeving, levensbeschouwing en ethische kwesties
    • Overleg: deelname aan multidisciplinair of intercollegiaal overleg

Op www.geestelijkeverzorging.nl vind je meer informatie over geestelijke verzorging voor professionals

 

Een cliënt doorverwijzen?

Ben je arts, zorg- of hulpverlener en heb je een cliënt die kampt met eenzaamheid, verlies, trauma, conflict, (aanstaand) overlijden of angst om te sterven? Dan kan geestelijke verzorging waardevol zijn. Je kunt hem of haar doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde centrum voor levensvragen. De geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan de centra voor levensvragen bieden een goed gesprek en een luisterend oor in een veilige omgeving.

Is geestelijk verzorging geschikt voor jouw cliënt? Dat kun je hier opzoeken.

Aanmelden
Een cliënt kan zelf rechtstreeks een afspraak maken met het centrum voor levensvragen. Hij of zij kan hiervoor bellen met het centrale telefoonnummer voor Midden-Nederland: 085-0043063  

Na de telefonische aanmelding zoekt het centrum een geestelijk verzorger die past bij de wensen, omstandigheden en woonplaats van de cliënt en brengt ze met elkaar in contact. De cliënt kan ook zelf iemand kiezen uit de geestelijk verzorgers op de website. Het eerste gesprek vindt thuis plaats bij de cliënt, hoewel het ook mogelijk is om een andere locatie af te spreken. Na het eerste gesprek bepalen de geestelijk verzorger en cliënt samen het aantal gesprekken dat ze gaan voeren.

Kosten
De gesprekken zijn kosteloos indien je cliënt 50 jaar of ouder is, ernstig ziek is of onlangs een dierbare heeft verloren. Aanvullende en overige gesprekken worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door de aanvullende zorgverzekering, mits de geestelijk verzorger is aangesloten bij de NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten).