PaTz-team 

Een PaTz-team of PaTz-groep staat voor Palliatieve Thuiszorg. Dit team bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen die lokaal tot zes keer per jaar bij elkaar komen. Het team wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg, de kaderarts/consulent palliatieve zorg. Het team identificeert vroegtijdig en plant pro-actief de zorg van de patiënt aan de hand van het palliatief zorgregister. In dit register staan de patiënten waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar komen te overlijden.

Op de website www.patz.nu kunt u meer informatie vinden over het starten van een PaTz groep en bestaande PaTz groepen.

Vanuit de subsidieregeling Geestelijk verzorging thuis kan een geestelijk verzorger kosteloos aansluiten bij een PaTz-groep indien er sprake is van zingevingsvragen.