Het team van het Centrum voor levensvragen Utrecht-Zuid / Lekstroom

Bij het Centrum voor levensvragen Lekstroom werken ervaren en goed opgeleide geestelijk verzorgers uit de regio Utrecht-Zuid. Op basis van jouw wensen, kijk op het leven, achtergrond, woonplaats e.d. kun je kiezen voor een geestelijk verzorger die goed bij je past. Natuurlijk kunnen we je hierbij helpen.

Maak kennis met een van onze geestelijk verzorgers:

 

Thomas Borggrefe

Motto: ‘Nabij, betrokken, luisterend, stil en met humor’

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep:
-werkervaring: begeleiden van bewoners, verzorgenden en familie in het verpleeghuis
-deskundigheid: begeleiden van mensen met dementie (en hun naasten)

Beschikbaar voor gemeenten Lekstroom

Marije Vermaas

 Motto: ‘Jaag de liefde na! Een vriendelijk woord en een luisterend oor is als balsem voor je ziel’

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep: Thematiek rondom onvervulde kinderwens (zie boek Beschuit zonder muisjes); begeleiding bij ziekte en stervensbegeleiding. 

Beschikbaar voor gemeenten in omgeving Houten, Nieuwegein, Regio Lekstroom

Margot Mulders

Motto: ‘Zie hoe alles beweegt’

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep: Ouderen, existentiële eenzaamheid, ontheemding, migratie, verlies en rouw, omgaan met ziekte en dood, voltooid leven. 

Beschikbaar voor gemeente Houten 

Elisabeth van Windt

Motto: ‘Aandacht voor kwetsbaarheid en kracht

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep:
– ouders van chronisch/terminaal zieke kinderen, ouders van overleden kinderen
– werkervaring (naast bovenvermelde): mensen met rouwproblematiek overleden naaste, mantelzorgers, ouderen met somatische problematiek, ouderen met psychogeriatrische problematiek, chronisch zieken, mensen met een licht verstandelijke beperking

Beschikbaar voor gemeenten: alle Lekstroomgemeenten

Irene van der Hulst

Motto: ‘Op zoek naar zin. Een luisterend oor. Samen onderweg met een vleugje goede moed.’

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep:
– werkervaring: begeleiden van bewoners in het verpleeghuis; organiseren van ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie; vormgeven van huwelijksvieringen; gespreksleider bij Café Doodgewoon en bij ‘Nooit te oud om te groeien’: zingevingsbijeenkomsten voor ouderen.

Beschikbaar voor gemeente Houten

Yvette van Doorn

Motto: ‘Vanuit het niet weten met verwondering luisteren, om de ander te verstaan en tot zijn recht te laten komen, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid’.

Ervaring en specifieke deskundigheid of affiniteit met bepaalde doelgroep: 
– Begeleiding families tijdens de palliatieve fase van de patiënt en de gezinsleden
– Rouw en verlies bij jongeren
– Rouw en verlies na zelfdoding
– Zingeving bij verlies van gezondheid
– Ontmoetingsgroepen in het kader van zingeving

Beschikbaar voor gemeenten: alle Lekstroom gemeenten